• Root RadMenuItem1
  • Root RadMenuItem1
  • Root RadMenuItem1
  • Root RadMenuItem1
  • Root RadMenuItem1
  • Root RadMenuItem1
 
Bilgi Güvenliği Politikamız Kurumsal Yapımız Bilgi Güvenliği Politikamız
 

                                                                                                                                               10.03.2017     

Bilgi Güvenliği Politikası


Telasis Tekstil yönetimi olarak şirket faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için kullanılan tüm bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan lokasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almak amacı ile ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamayı hedeflemiş bulunuyoruz

Bu hedefe ulaşmak için taahhütlerimiz şöyledir;


  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamayı,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına,  Şirket Politika ve Prosedürlerimize uyacak şekilde yönetmeyi,

  • Bilgi güvenliği ihlallerine cevap verebilmek amacıyla, gerekli organizasyon yapısı, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlanmasını, İhlali halinde disiplin sürecini çalıştırmayı,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve etkinliğini sağlamak için, Kuruluş İçi Denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını yönetim olarak ele almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını,

  • Tedarikçi seçiminde, tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını dikkate almayı ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmayı,

Genel Müdür
 
Telasis Tekstil Ürünleri San. ve T.A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi 109. Sokak No:14
Esenyurt-İstanbul-Türkiye
Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin kısmen de olsa çoğaltılması, yayınlanması ve kopyalanması kesinlikle yasaktır.
Copyright © 2013 HASSAN GROUP